Kiknek ajánlott?

3 hónapostól 7-8 éves korig olyan gyerekeknek, akiknek fejlődése lelassult, megkésett vagy stagnáló és korukhoz képest eltérő teljesítményt nyújtanak:

 • motoros,
 • pszichés-kognitív
 • szociális területen.

Mit is jelent ez?

Manapság egyre többet hallani azt a kifejezést: idegrendszeri éretlenség. Lehet hogy sokszor a szülők meg is ijednek tőle. De mit is jelent valójában és mik a tünetei?

Az idegrendszer az emberi test egyik legbonyolultabb, legösszetettebb része. Azon szervek és szövetek összessége, amelyek lehetővé teszik a szervezet működését, reagálását a környezet ingereire. Kialakulása, érése egy hosszú bonyolult folyamat, ami már az embrionális kor 3. hetében elkezdődik.

Az idegrendszeri éretlenség az agy valamely területének fejlődési elmaradását jelenti. Úgy kell elképzelni, mint egy piros almát, amin vannak még sárga vagy zöld foltok. Ezek a foltok több agyi területet érinthetnek, amiket nagyon nehéz lenne pontosan behatárolni.

Egyre több gyereknél tapasztalhatjuk, hogy problémái vannak a tanulással, (írás, olvasás, számolás), magatartásával és sokszor ez figyelem és koncentráció zavarral is jár, illetve a mozgáskoordinációjában is láthatunk eltérést.

Az agy a meginduló funkciók révén kiszűri, megerősíti és stabilizálja a helyes kapcsolatokat (szinapszisokat), míg más kapcsolatok kiszelektálódnak, elpusztulnak. Megfelelő számú és ideig ható inger esetén az érési folyamatok a helyes irányba mennek tovább. Így a hálózat gazdagodik és újraszerveződik. A mozgásfejlesztés így járul hozzá az idegrendszer éréséhez.

Ismert diagnózisok,

melyek esetében hatékony a TSMT I – TSMT II terápiák alkalmazása:

 • hiperaktivitás
 • figyelemzavar
 • autizmus, Asperger-szindróma
 • hipotónia
 • megkésett beszédfejlődés
 • megkésett mozgásfejlődés
 • nagy- és/vagy finommotorikus ügyetlenség
 • értelmi akadályozottság
 • cerebral paresis (CP)

Az organikus éretlenségre jellemző tünetek

3 hónapostól 3 éves korig

MOTOROS területen

 • – tartós táplálkozási/ szopási nehézség
 • – eltérő izomtónus
 • – megkésett / eltérő mozgásfejlődés
 • – egyensúlyi gyengeség / zavar
 • – aszimmetria a test két féloldalának használata között
 • – csecsemőkori reflexek tartós fennmaradása
 • – kóros együttmozgások spontán jelentkezési
 • – finommotorika késése / éretlensége
 • – beszédmotorika beindulásának késése

PSZICHÉS, KOGNITÍV területen

 • – alvászavar
 • – észlelési funkciók gyengesége (látás, hallás, tapintás, stb.)
 • – figyelem rövidsége, gyengesége
 • – beszédértési problémák
 • – kommunikációs igény kialakulásának késése / eltérése
 • – megkésett beszédfejlődés
 • – megkésett pszichomotoros fejlődés
 • – szem-kéz koordináció hiánya, rövidsége
 • – ok-okozati gondolkozás megjelenésének késése
 • – szerepjáték megjelenésének hiánya
 • – feladathelyzetbe nehezen bevonható

SZOCIÁLIS területen

 • – nehéz megnyugtathatóság
 • – kötődés-zavarok (organikus oka is lehet)
 • – együttműködési készség csökkent / kiszámíthatatlan volta
 • – érzelmek megosztásának eltérő működése / hiánya
 • – irányíthatóság nehézsége
 • – tiltás meg nem értése / be nem tartása
 • – akaratos, öntörvényű viselkedés
 • – agresszió
 • – autoagresszió
 • – dührohamok

3-6 éves kor között megjelenő tünetek

MOTOROS területen

 • – mozgáskoordináció gyengesége, pontatlan mozgáskivitelezés
 • – új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága
 • – erőadagolási problémák
 • – diszpraxia, apraxia
 • – grafomotorika éretlensége
 • – hanyag tartás
 • – a szinkronfunkciók gyengesége
 • – a motoros kontrollfunkciók

PSZICHÉS, KOGNITÍV területen

 • – sikertelen szobatisztaság
 • – emlékezeti gyengeség
 • – információ-feldolgozási zavar
 • – egyidejű többcsatornás figyelem és tevékenységszervezés képességének gyengesége
 • – figyelemzavar
 • – a belátáson / tapasztalatokon álló gondolkozás megjelenésének késése
 • – az analógiás gondolkozás megjelenésének késése
 • – testvázlat, lateralizáció, téri orientáció gyengesége
 • – diszlexia / diszkalkúlia veszélyeztetettség
 • – szorongás, depresszió
 • – fóbiák

SZOCIÁLIS területen

 • – nehezített beilleszkedési képesség
 • – nehezített szabályfelismerés
 • – nehezített szabályelfogadás
 • – szabálykövetés kiszámíthatatlansága
 • – leválások-kötődések dinamikájának eltérései
 • – segítségadás elutasítása
 • – feladathelyzetekből való kiszállás
 • – viselkedésszervezés során a kontrollfunkciók gyengesége (társas kapcsolatokban megmutatkozva)
 • – autizmus spektrum zavar
 • – gyermekkori szorongás
 • – depresszió–

Kisiskolás korban megjelenő tünetek

MOTOROS területen

 • – sportági alaptechnikák elsajátításának pontatlansága, lassúsága, nehézségei
 • – lordosis. kiphosis

PSZICHÉS, KOGNITÍV területen

 • – tanulási zavar (olvasás, írás, számolás)
 • – lassú, nehézkes tanulási tempó

SZOCIÁLIS területen

 • – áldozat/ bohóc/ agresszor szerepek
 • – pszichoszomatikus tünetek megjelenése
 • – az időbeosztás nehézségei
 • – játszmák

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.