TSMT

azaz, Tervezett Szenzomotoros Tréning

A Tervezett Szenzomotoros Tréning olyan 0 és 9 éves korú gyerekeknek ajánlott, akiknek fejlődése megkésett vagy stagnáló valamilyen területen.  Az ilyen jellegű problémák hátterében sokszor idegrendszeri éretlenség áll.

A tervezett szenzomotoros terápia során irányított mozgások által ingerbevitel valósul meg, ami által stimuláljuk a már meglévő hálózatot az agyban. A rendszeres ingerek bevitele serkenti az idegpályák működését. Megfelelő számú és ideig ható inger esetén az érési folyamatok a helyes irányba mennek tovább. Így a hálózat gazdagodik és újraszerveződik. A mozgásfejlesztés így járul hozzá az idegrendszer éréséhez és jótékony hatással van a gyerekek mozgásfejlődédére, figyelmére, emlékezetére, beszédfejlődésre, kommunikációjára.

Az agykéreg alatti funkciókat is elérő, fejlesztő mozgásterápia, amelyet Lakatos Katalin Ph.D fejlesztett ki.
Tudásszintnek megfelelő előre megtervezett tréningek, amelyek edzéselméleten alapulnak: tervszerűség és fokozódó terhelés (egymásra épülő edzéstervek)

Mikor érdemes? 

 • ha a gyermekük koraszülött volt,
 • ha mozgása aszimmetrikus vagy eltérő az izomtónusa
 • ha látják, hogy gyermekük – korához képest – lemaradt valamiben (átfordulás, kúszás, mászás mozgás, beszéd, ügyesség, szocializáció),
 • ha gond van a magatartásával (alvás-, magatartászavar, agresszivitás)
 • ha megelőznék a későbbi gondokat (iskolaéretlenség, tanulási és figyelemzavar), 
 • ha gyermekük speciális fejlesztésre szorul (sérült, autisztikus tünetei vannak)

A TSMT hatékonysága abban rejlik, hogy az alapokhoz megyünk vissza: a probléma okát keressük meg, és nem tüneti kezelést folytatunk.
A terápia 3 hónapostól 9 éves korig ajánlott, de minél korábban kezdjük, annál eredményesebbek leszünk mutatkozik eredmény,

Célja

hogy  iskolás korra mindenfajta nagy- és finommozgás automatikussá váljon, így a gyerekeknek nem kell erre külön energiát fordítania ezekre és így a jobban tudnak koncentrálni a tanulásra.

 • Idegrendszer érési folyamatának elősegítése
 • Izomtónus normalizálása
 • Kórós reflexek gátlása
 • Egészséges fejlődésmenet kialakítása
 • Általános mozgáskoordinációk javítása (egyensúly, szem-kéz és szem-láb koordináció, ritmuskészség, mozgástervezés, szeiralitás stb.)
 • Irányíthatóság, együttműködési készség fejlesztése
 • Feladattudat javítása és feladathelyzet elfogadása
 • Monotónia-, kudarctűrés fejlesztése
 • Tudatos mozgástervezés fejlesztése
 • Beszédértés, beszédkészség fejlesztése
 • Iskolaérettséghez szükséges készségek kialakítása

Hogyan hat?

A szenzoros feldolgozási folyamatok az egész idegrendszerben egy időben, párhuzamosan több szintéren folynak. A mozgás folyamán megtapasztalják a saját testüket, izomerejüket.

Az adaptív reakciók kialakítása során nő a magabiztosság, a tartós figyelem, a motiváltság, az irányíthatóság, javul a ritmusérzék és ezáltal a befogadó és kifejező nyelvi készség.

Eredményessége:

A rendszeres, az előírt óraszámot maradéktalanul (!) betartó fejlesztés a gyermekek
65-70 %-nál látványos, több területre kiterjedő fejlődést eredményez.
20-25 %-nál csak egyes területeken mutatkozik eredmény,
10 %-nál pedig lassú, kismértékű javulás tapasztalható.

Pszichés-kognitív területen tapasztalható a nyelvi készség (befogadó és kifejező) fejlődése.  294 szülői megfigyelés összesítése során  47,42 %-a mondta, hogy beszéde fejlődött – jobban megérti, többet és/vagy érthetőbben beszél, másokkal is beszél.

Formái:

 • TSMT-I (egyéni terápia)
 • TSMT-II (csoportos terápia)
 • HRG (hydroterápiás rehabilitációs gimnasztika)

TSMT – I
Egyéni terápia menete:

Minden terápiát vizsgálat előz meg a gyermek életkorától függően. Majd egy gyakorlatsort írok, amit home-tréning formájában, otthon végzik az adott mennyiségben a szülők a gyerekekkel. Ezt egy bizonyos idő után kontrollozom, majd később átírom és egy újabb feladatsort kapnak. A terápia időtartama minimum fél év.

Alapvető eszközök:

TSMT – II
Csoportos terápia menete:

Ez a fajta terápia azoknál a gyerekeknél alkalmazható, akik már csoportérettek, motiválhatóak és szabálykövetőek, de gyenge a mozgáskoordinációjuk, ügyetlenek.

Célja, a sikeres iskolai beváláshoz szükséges képességek fejlesztése.
Ilyen például az utánzási képesség, az összetett feladatok megjegyzése, felidézése, belső kontrollok kialakítása, problémafelismerés és megoldás kialakítása.

Homogén csoportok vannak max. 6 fővel. Hetente 2x 45 percben jönnek a gyerekek a terápiára, ami egy iskolaévig tart, azaz ősztől a tanév végéig.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.